Bestyrelse

Bestyrelsen for Museerne i Brønderslev Kommune
Museernes bestyrelse består af to repræsentanter fra hver af Try Museums og Vildmosemuseets museumsforeninger samt to repræsentanter fra Brønderslev Kommunes byråd og en medarbejderrepræsentant.

Formand
Ove Thomsen

Næstformand
Karsten Frederiksen

Repræsentant fra Brønderslev Kommunes byråd
Hildo Rasmussen

Repræsentant fra Brønderslev Kommunes byråd
Svend Erik Trudslev

Svend Lynge Olsen

Mogens Gregersen

Børge Lund Madsen

Bestyrelsen for Museumsforeningen for Vildmosemuseet

Formand
Karsten Frederiksen

Erik Thorup Lauritsen

Kasserer
Schiønning Karmisholt Petersen
Tlf.: 22 80 38 53
 
Jørgen Sørensen
Tlf.: 98 82 15 13

Jens Tofting

Jens Jørgensen

Birte Nielsen
Tlf.: 61 73 78 78 - 40 55 75 31 

1. suppleant
Ann Pia Taagaard


Bestyrelsen for Museumsforeningen for Try Museum
Mogens Gregersen 
Tlf. 98 29 23 92

Næstformand Ove Thomsen
Tlf. 98 84 11 28

Susanne Kristensen
Tlf.: 98 86 12 14/24 42 04 73

Bjarne Lykkenshede
Tlf. 24 60 06 96

Claus Starcke
Tlf. 98 84 17 40

Kaj Klausen
Tlf. 98 46 82 72