Arrangementer & Udstillinger

 

Februar
Tirsdag den 14. februar kl. 19.00 på Dorf Møllegård: Da der kun var ét museum i Vendsyssel. Foredrag ved museumsinspektør Signe Stidsing Hansen, Vendsyssel Historiske Museum


Torsdag den 16. februar kl. 15.00 på Brønderslev Bibliotek: Vendsyssel ved koldkrigsfronten. Foredrag ved museumsinspektør Nikolaj Hedegaard Hyttel, Museerne i Brønderslev Kommune

Marts

Tirsdag den 14. marts kl. 19.00: Generalforsamling i Museumsforeningen for Try Museum

Onsdag den 15. marts kl. 19.00 på Vildmosemuseet: Søfart og marinarkæologi omkring Vendsyssel. Foredrag med museumsinspektør Jan Hammer Larsen, Nordjyllands Kystmuseum

Mandag den 20. marts kl. 19.00: Generalforsamling i museumsforeningen for Vildmosemuseet

April

Onsdag den 5. april kl. 19.00 på Vildmosemuseet: Signe Hansen - historien om en hjemmesygeplejerske og bjeskbrygger. Foredrag ved museumsinspektør Chrestina Dahl, Vendsyssel Historiske Museum

Maj

Torsdag den 4. maj kl. 19.00 på Dorf Møllegård: Nordjyder i koncentrationslejre under besættelsen. Foredrag ved museumsinspektør Jens-Christian Hansen, Museerne i Brønderslev Kommune. Læs mere her.

Søndag den 7. maj kl. 13.00: Skovens Dag med Lars Schönberg-Hemme som guide fra Dorf Møllegård. Museet holder denne dag åbent kl. 13.00-16.00.

Tirsdag den 16. maj: Sæsonåbning og bukkepral på Dorf Møllegård

Søndag den 21. maj kl. 11.00-16.00: Åbningsarrangement på Vildmosemuseet

Juni

Mandag den 5. juni (2. pinsedag): Grundlovs – og pinsearrangement på Dorf Møllegård. Arrangeres i samarbejde med menighedsrådet for Dorf og Dronninglund kirker.

Lørdag den 10. juni kl. 13.00-16.00: Mosens Dag i samarbejde med Vildmoseporten. Startsted: Vildmoseporten

Søndag den 18. juni kl. 12.00-16.00: Mølle- og Bagedag på Dorf Møllegård

Fredag den 23. juni: Skt. Hans på Vildmosemuseet. Spisning kl. 18.00. Bålet tændes kl. 20.00. Årets taler: Museumsdirektør John Rendboe, Vendsyssel Historiske Museum

Onsdag den 21. og onsdag den 28. juni kl. 14.00: Rundvisninger på Vildmosemuseet. Gratis når entréen er betalt

Juli

Uge 27 og 28: Sommerskole på Vildmosemuseet for børn i alderen 8-12 år

Torsdag den 20. og torsdag den 27. juli: Rundvisninger og levendegørelse på Dorf Møllegård. Rundvisning kl. 14.00 og smagsprøver på historisk mad kl. 13.00-15.00. Gratis når entreen er betalt

August

Søndag den 6. august kl. 12.00-16.00: Den Store Bagedyst- Kulinariske oplevelser på Dorf Møllegård

Søndag den 20. august kl. 11.00-16.00: Høstdag på Try Museum

September

Søndag den 10. september kl. 10.00-16.00: Købmands- og markedsdag på Vildmosemuseet

Onsdag den 13. september: Byvandring i Brønderslev: Barndom i Brønderslev i 1950’erne. Byvandring med den lokale borger Margit Sørensen, der fortæller om sin barndom i byen

Fredag den 29. september kl. 13.00-16.00: Frivillig Fredag på Vildmosemuseet og på Dorf Møllegård

En søndag sidst i september: Høstgudstjeneste i Dorf i samarbejde med Dorf og Dronninglund – hold øje med dagspressen for dato. Arrangeres i samarbejde med menighedsrådet for Dorf og Dronninglund kirker

Oktober

Tirsdag d. 3. oktober kl. 19.00 på Vildmosemuseet: Tjenestefolk på landet fra Brønderslevegnen. Foredrag ved museumsinspektør Lykke Olsen, Museerne i Brønderslev Kommune

Søndag den 15. oktober kl. 11.00-16.00: Æblets Dag og Fiskedag i Dorf Møllesø

Mandag den 16. oktober kl. 13.00-15.00: Efterårsferiearrangement på Vildmosemuseet for børn (og voksne)

Tirsdag den 24. oktober kl. 19.00 på Dorf Møllegård: Bed og arbejd - de vendsysselske klostre i middelalderen. Foredrag ved museumsinspektør, ph.d. Morten Larsen, Vendsyssel Historiske Museum

November

Tirsdag den 14. november kl. 19.00 på Dorf Møllegård: Englandskrigen 1807-1814 i Vendsyssel. Foredrag ved arkivar Erik Christensen, Nordjyllands Kystmuseum


Lørdag den 25. og søndag den 26. november kl. 10.00-16.00: Jul på Vildmosemuseet

Søndag den 26. november kl. 11.00-17.00: Jul på den gamle møllegård. Julearrangement på Dorf Møllegård


 


    


 

Pressemeddelelser


Foredrag om nordjyder i koncentrationslejr

Den 4. maj kl. 19.00 holder museumsinspektør Jens-Christian Hansen foredrag om nordjyder i de nazistiske koncentrationslejre under besættelsen. Jens-Christian Hansen er historiker og har tidligere forsket intensivt i koncentrationslejrenes historie.

I nutiden associerer de fleste begrebet koncentrationslejr til Auschwitz. Ingen af lejrene var dog ens, og foredraget vil forsøge at nuancere publikums opfattelse af, hvad en koncentrationslejr var. Lejrene udviklede sig fra at være opdragelsesanstalter for kriminelle og politiske modstandere til at blive dødsfabrikker under Holocaust. Tillige blev de en uudtømmelig kilde til tvangsarbejdere for den tyske industri, hvor tusinder blev arbejdet ihjel i håbet om alligevel at kunne vende ”Det Tredje Riges” krigslykke. Det var særligt tvangsarbejdet i koncentrationslejrsystemets slutfase, der blev virkelighed for de ca. 6000 danskere, der som følge af besættelsen blev deporteret til tyske fængsler, ghettoer og koncentrationslejre. Blandt disse var modstandsfolk, politibetjente, kommunister, jøder såvel som såkaldte ”asociale og vaneforbrydere”, som tyskerne præventivt havde arresteret. 

Jens-Christian Hansen fortæller om de danske ofres vilkår og skæbne som følge af deportationen samt de forskellige former for fangenskab, de blev udsat for. Gennem ofrenes såvel som gerningsmændenes synsvinkler giver han et indtryk af kz-lejrens hverdag, der var fyldt af lidelse, vold, død og social manipulation. Foredraget tager her bl.a. udgangspunkt i en række nordjyder, der blev deporteret til forskellige lejre i Nazityskland, bl. a. modstandsmanden Helvig Aage Andersen, der var uddeler i Try Brugsforening og kom til Dachau.

Foredraget holdes på Dorf Møllegaard. Entréen er 50 kr., og der kan købes kaffe og kage i pausen. Foredragene er arrangeret af Museerne i Brønderslev Kommune.


Oplev det fantastiske kulturmiljø på Dorf Møllegård i påsken!

 

 

 

I påskedagene Skærtorsdag-2. Påskedag (påskelørdag undtaget) er der lejlighed til at kigge forbi det fredede møllekompleks Dorf Møllerne og forhåbentlig nyde det dejlige forårsvejr med en kop kaffe og et stykke hjemmebagt kage i café Vognporten.

 

Her kan man opleve det fantastiske kulturmiljø omkring møllesøen og de nyrestaurerede møller. I godt vejr er turen omkring møllesøen en dejlig oplevelse, og har man endnu ikke haft lejlighed til at se de fine møller, er der lejlighed til det i påsken.

 

Som altid har medlemmer af museets to foreninger og børn og unge under 18 år gratis adgang til museet. Der er åbent Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag og 2. Påskedag fra kl. 13.00-16.00.

 

"Bjeskens dronning" alias hjemmesygeplejerske Signe Hansen - foredrag med smagsprøver

Så er vi nået til tredje foredrag i rækken af vinter- og forårsforedrag på Museerne i Brønderslev Kommune. Onsdag den 5. april kl. 19.00 kommer museumsinspektør Chrestina Dahl fra Vendsyssel Historiske Museum på Vildmosemuseet og fortæller historien om, hvordan hjemmesygeplejerske Signe Hansen kom til at gå under navnet ”Bjeskens Dronning” i Hirtshals og om, hvordan bjesken gjorde sit indtog på Hirtshals Museum med daværende museumsleder Hugo Nielsen i spidsen. Hun fortæller også om, hvordan bjesken i dag er en del af ånden på Vendsyssel Historiske Museum. Hun fortæller om Hugos ”Båjwåj” og om den helt nye ”Årets Bjesk 2017”, der frigives i forbindelse med kåring af ”Årets Sild” på Nordsøen Oceanarium søndag den 2. april. Og foredragsholderen byder naturligvis på en lille én til foredraget til alle tørstige tilhørere.

 

Billetterne kan købes i døren til 50 kr. (Medlemmer af museumsforeningerne har gratis entré). Supplér din bjesk med kaffe og kage solgt af museets frivillige.

 

Museerne i Brønderslev Kommune ser frem til en hyggelig aften i bjeskens ånd.

 

Foredraget finder sted på Vildmosemuseet, Paukærvej 15, 9700 Brønderslev kl. 19.00

Lokkede kystboerne virkelig skibene ind til forlis og stjal al godset?

 

 

Ja, det kan man få mere at vide om, når museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum Jan Hammer Larsen onsdag den 15. marts kl. 19.00 holder foredrag på Vildmosemuseet i Brønderslev. Jan Hammer Larsen er marinearkæolog og har set mange af de vrag, som i tidens løb sank ned på bunden af havet ved Vendsyssels kyster.

 

Om foredraget siger Jan Hammer Larsen: ”Vendsyssels kyst har gennem tiden virket som en magnet på de søfarende. Det vidner mange forskellige skibsvrag på havbunden langs kysten os om. Strandinger med forlis til følge har op til 1900-årene været en næsten daglig begivenhed. Ofte er et stykke fremmed dagligdag endt på havbunden ved Vendsyssel i et inferno af vind og vand -når skibene, ofte tilfældigt, blev fanget i en nordvestenstorm og ikke var i stand til at
manøvrere væk fra vestkysten.

Det var ikke uvelkomment for kystboerne, når det skete. Langs de ofte træløse kyster kunne bjergninger og indsamling af vragrester være et væsentligt supplement til en beskeden indtægt for kystboerne.
Før Danmark fik en egentlig infrastruktur over land, var alle kontakter mellem Vendelboerne og fremmede over havet. Udover at være et fortrinligt spisekammer er havet en enorm færdselsåre, som skaber forbindelse til stort set alle egne i verden. Hvis nordjyden kunne
bygge en båd, sætte den i vandet og sejle den – så var og er der direkte kontakt
mellem Nordjylland og Påskeøen.

Hele Vesteuropas kystlinje fra Gibraltar til Nordnorge brydes kun et sted – nemlig af Skagerrak. Her skal al skibstrafik forbi Vendsyssel for at komme til det Baltiske område, Sverige, Polen, Tyskland samt de danske havne. Derfor har der været en enorm lokal, regional, national og
international skibstrafik omkring Vendsyssel, både rundt om Skagen, men også på Limfjorden. Vendsyssel kan ses som et filter, hvor dele af 8000 års søfartshistorie er blevet hængende.”

Foredraget belyser nogle af de mange spændende strandinger og forlis, der er sket på den nordjyske kyst - og despændende historier, der knytter sig til disse forlis.

 

Billetter à 50 kr. kan købes i døren. Medlemmer af de to museumsforeninger har gratis adgang.

Museets frivillige sælger kaffe og kage
 

 Tandlæge Friis, som ihærdigt rejste rundt og indsamlede genstande fra hele Vendsyssel, og som var med til at grundlægge landsdelens første museum.

Dengang der kun var ét museum i Vendsyssel

Hvad gjorde Maren fra Aså, Niels fra Brønderslev og Karl fra Thorup sidst i 1800-tallet, når de længe havde kigget på en kær gammel rok, smørkærne eller plov, som nu var umoderne, men som de ikke nænnede at smide ud? Så gav de den til tandlæge J. J. Lønborg Friis fra Hjørring, når han kom forbi deres hjem eller hjemby. Den historieinteresserede og ihærdige Friis rejste rundt og indsamlede genstande fra hele Vendsyssel og var med til at oprette landsdelens første museum, Vendsyssel Historiske Museum, i 1889. Hør mere om Friis og hans kæmpe arbejde for at bevare mindet om Øst – og midtvendsyssels historie sidst i 1800-tallet til et foredrag af museumsinspektør Signe Stidsing Hansen på Dorf Møllegård d. 14. februar kl. 19.00.

 

Museumsinspektøren fortæller i foredraget om og vise billeder fra Vendsyssel Historiske Museums første tid, hvor det var museum for hele Vendsyssel. Hun dykker ned i historierne om nogle af de genstande, som Friis fik fra Øst – og midtvendsyssel og deres givere. Hvem var tandlæge Friis? Hvorfor stiftede han et museum og brugte store kræfter på at indsamle folks umoderne ting? Og hvad forærede folk fra fx Brønderslev eller Agersted til ham og hvorfor?

Besøg Dorf Møllegård d. 14. februar kl. 19.00 og hør mere om dit lokalområdes første museum. Pris: 30 kr.
 
  

  

 

   

 


 
 
 


Natmænd, bødler og overtro
I anledning af festivalen I Jussi Adlers fodspor fortæller Museerne i Brønderslev Kommune og Brønderslev Amatørscene denne aften den spændende historie om fortidens forhold til døden, overtro og samfundets udstødte. Derfor indbyder museerne til detektivløb på Dorf Møllegård torsdag d. 7/11 kl. 18.00-20.00, hvor publikum undervejs på løbet vil møde mystiske personer!
Sære væsener og andet godtfolk lusker nemlig rundt i mørket denne aften i området omkring møllegården, hvor gæsterne sendes ud på den nervepirrende detektivjagt for at løse opgaver i mørket. De lyssky folk og væsener har svarene på nogle af gåderne, så publikum får mulighed for at snakke med fx den kloge kone, en bøddel og en bydemand, som var en person fra nabolaget, som i gamle dage fik til opgave at invitere folk til klargøring af lig til begravelsen og til begravelser generelt.
Tidligere havde folk et tæt og fortroligt forhold til døden, fordi døden ofte kom på besøg, og de tog sig selv af de døde op til begravelsen. Samtidig var folk meget bange for gengangere, og der var meget overtro forbundet med dødsfald. Overtroen florerede også i bedste velgående omkring erhverv, som ikke længere findes i nutidens Danmark. Natmanden og bødlen var samfundets udskud, fordi de tog sig af selvdøde dyr og dømte forbrydere. De levede for sig selv og endte nogle gange med selv at blive kriminelle.
Deres og andres spændende historie bliver fortalt denne aften undervejs i løbet. Kom og vær med til en (u)hyggelig aften!Foto & Film workshop

Torsdag den 17.10. 2013 i efterårsferien, kl. 11 – 15 i Dorf Møllegård inviterer Skoletjenesten for Museerne i Brønderslev Kommune til workshop i foto & film!

Er du helt vild med at tage billeder med enten kamera eller smartphone? Eller synes du det er sjovt at lave film med iPad? Så var dette måske noget for dig og dine venner i efterårsferien:
- Lær’ at tage et godt billede (du lærer noget om komposition, teknik, dybdeperspektiv og meget mere)
- Lær’ hvordan du efterbehandler et billede på PC og får det til at se ”godt ud”
- Lær’ hvordan du kan lave en actionfilm eller musikvideo (du lærer noget om planlægning & storyboard, bruge din iPad filmisk kreativ, klippeteknik og mange andre ting)

Bliv instrueret af vores pædagogiske konsulent i foto & film og meld dig til foto&filmholdet senest fredag den  11.10. 2013!!!

Tilmelding sker ved e-mail: fr@bkmuseer.dk eller telefonnr.: 98843105

- Det er gratis!!! -
 
 

Workshop i Rollespil


Tirsdag den 15.10. 2013 i efterårsferien, kl. 11 – 15 i Dorf Møllegård inviterer Skoletjenesten for Museerne i Brønderslev Kommune til workshop i rollespil!
Er du til
- rollespil med orker, trolde, elver, troldmænd & riddere
- drabelige togter, sværdkamp og løse spændende opgaver
- at lære noget om  sværdkamp, falde rigtigt og lave stunts,
så var dette her måske noget for dig og dine venner i efterårsferien? Bliv instrueret af vores pædagogiske konsulent i rollespil og meld dig til rollespilsholdet senest fredag den  11.10. 2013!!!

Tilmelding sker ved e-mail: fr@bkmuseer.dk eller telefonnr.: 98843105

- Det er gratis!!! -
Mosekonen og jagten på de forsvundne kartofler

Museerne i Brønderslev kommune inviterer børn og voksne til et par hyggelige dage på Vildmosemuseet i efterårsferien nemlig mandag d. 14. og onsdag d. 16. oktober kl. 13.00-15.00.
Museets gæster bliver sendt ud på jagt efter kartofler, som mosekonen har smidt efter nogle troldeunger, som drillede hende, og de er havnet på museets område. Den, der finder flest, får en præmie. Når man har med trolde og mosekoner at gøre, skal man tage sig i agt. Vi skal bruge forskellige magiske ting på turen, som vi laver, inden eftersøgningen begynder. Vi skal nemlig sørge for, at mosekonen ikke ser os, men vi skal til gengæld kunne finde troldeungerne, der har gemt sig på museet.
Når kartoflerne er fundet, laver vi en lille snack ud af dem.
Æblets dag på Dorf Møllegård
Museerne i Brønderslev Kommune markerer, at æblesæsonen er skudt i gang og indbyder til en dag, hvor den gyldne frugt er i centrum. Det sker søndag d. 13. oktober kl. 13.00 til 16.00 på Dorf Møllegård.
Æbler blev tidligere brugt i stor stil på landet til alt fra most, kage, suppe og meget mere, og man satte stor pris på frugten. Fik et fattigt barn for f.eks. 100 år siden et æble, var det himmelhenrykt, for det var en sjælden luksus. Interessen for gamle æblesorter, økologisk æblemost og lignende blomstrer i disse år, og er du blandt de interesserede og/eller er du glad for æblekager og andre æblelækkerier, så er denne dag noget for dig.
Der er salg af æblekager i alle afskygninger og smagsprøver på most og æblevin, og man kan presse sine egne æbler til most. Arrangementet byder også på oplevelser for børn bl.a. højtlæsning af æblehistorier i folkestuen i møllegårdens stuehus. Susanne Thomsen, indehaver af den økologiske æblegård, Baksminde, holder foredrag om gamle æblesorter og økologi og medbringer et udvalg af sine produkter.
Arrangementet handler – som noget ekstraordinært - også om møllegårdens vandmølle. I disse måneder er Dorf vandmølle nemlig ved at blive restaureret, og museernes personale fortæller denne dag lidt om møllens historie og restaureringen.  En af håndværkerne er til stede og svarer gerne på publikums spørgsmål.  


Æblets dag på Dorf Møllegård
Museerne i Brønderslev Kommune markerer, at æblesæsonen er skudt i gang og indbyder til en dag, hvor den gyldne frugt er i centrum. Det sker søndag d. 13. oktober kl. 13.00 til 16.00 på Dorf Møllegård.
Æbler blev tidligere brugt i stor stil på landet til alt fra most, kage, suppe og meget mere, og man satte stor pris på frugten. Fik et fattigt barn for f.eks. 100 år siden et æble, var det himmelhenrykt, for det var en sjælden luksus. Interessen for gamle æblesorter, økologisk æblemost og lignende blomstrer i disse år, og er du blandt de interesserede og/eller er du glad for æblekager og andre æblelækkerier, så er denne dag noget for dig.
Der er salg af æblekager i alle afskygninger og smagsprøver på most og æblevin, og man kan presse sine egne æbler til most. Arrangementet byder også på oplevelser for børn bl.a. højtlæsning af æblehistorier i folkestuen i møllegårdens stuehus. Susanne Thomsen, indehaver af den økologiske æblegård, Baksminde, holder foredrag om gamle æblesorter og økologi og medbringer et udvalg af sine produkter.
Arrangementet handler – som noget ekstraordinært - også om møllegårdens vandmølle. I disse måneder er Dorf vandmølle nemlig ved at blive restaureret, og museernes personale fortæller denne dag lidt om møllens historie og restaureringen.  En af håndværkerne er til stede og svarer gerne på publikums spørgsmål.  

En barnemorderskes historie optaget på Dorf Møllegård
Søndag d. 22. september sendte DRK et afsnit af serien Danskernes Akademi med undertitlen Forbrydelsens ansigt. Udsendelsen handler om tjenestepigen Ingrid Sofie Lauritsen, der i 1904 føder et barn uden for ægteskabet. Den 17-årige tjenestepige blev ved et uheld gravid og forsøgte uden held at få kontakt til barnefaren, og hun føder i hemmelighed barnet på sit værelse i huset, hvor hun tjener. Den nybagte mor er ude af sig selv. I desperation over omverdenens fordømmelse og de dårlige fremtidsudsigter, der ramte ugifte kvinder med børn dengang, dræber hun den nyfødte dreng. 
Professor i historie ved Aalborg Universitet, Poul Duedahl, fortæller den dramatiske og triste historie, og Dorf Møllegårds stuehus og karlekammeret i hestestalden optræder som kulisse for fortællingen. Se eller gense indslaget: Forbrydelsens ansigt.Egon Johansen tjente på Dorf Møllegård i 1950erne og er fotograferet i karlekammeret, hvor han boede dengang.

Erindringer fra Dorf Møllegård
Personalet på Museerne i Brønderslev Kommune leder med lys og lygte efter personer, som på den ene eller anden måde har haft sin gang på Dorf Møllegård, der i dag er en af museernes afdelinger, men som indtil få årtier siden var et aktivt landbrug og hjem for den samme møllerslægt siden 1833. Måske er det dig, vi leder efter?
Dorf vandmølle har rødder tilbage til senest 1664, og den imponerende firlængede møllegård blev opført i 1870erne. Vindmøllen blev rejst i 1887, mens kronen på værket er det stolte stuehus fra 1925. Den respektable møllefamilie og dens gård spillede en vigtig rolle på egnen, især i Jens Jensens ejertid (1922-1951), hvor han bl.a. var initiativtager til Dorf Andelsmerjeri og sad i bestyrelsen for Aalborg Sparekasse. Efter hans død overtog tre af hans otte børn gården, som de drev videre. Den sidste af dem døde i 1996. Mange folk såsom karle, fodermestre og tjenestepiger har tjent på gården under Jens Jensen eller hans børn, og mange af omegnens beboere har haft sin gang på stedet. Derfor er der stadig folk derude, der kan huske livet på møllegården. Personalet vil gerne samle så mange erindringer fra Dorf Møllegård som muligt, mens tid er, så man i fremtiden kan formidle de spændende historier, der stadig lever i folks erindring. Det er planen, at museumsgæsterne på Dorf Møllegård allerede i løbet af 2014 kommer til at opleve erindringerne på gården – hvis personalet får kontakt til tilstrækkelige mange mennesker med tilknytning til gården.
Så har du f.eks. været nabo til gården, tjent på stedet, været postbud i området eller på anden måde været tilknyttet gården og møllerfamilien, så kontakt gerne os på telefonnummer 98843105 eller mail lo@bkmuseer.dk. Personalet er også meget interesserede i gamle fotos af gården, dens omgivelser og tidligere beboere og tjenestefolk.
Oplev mosen på en ny og spændende måde til Mosens dag, søndag den 1. september, kl. 13.00.

Put familien i bilen og oplev Store Vildmose i det smukke september vejr. Se fuglene højt på himlen og de græssende køer i fennerne.  Hop på mosen og mærk, hvordan den gynger. Oplev de store vider med græs og de små områder af højmosen, som ikke er opdyrket endnu.

Tag med på en kør-selv tur i Vildmosen søndag den 1. september. Turen starter på P-pladsen for enden af Sneppevej. Tilmelding skal ske mellem kl. 13.00 og 13.30.

Turen vil foregå i den nordlige del af mosen på både små og store veje. Den byder på flere stop med aktiviteter for hele familien undervejs. På posterne vil der være forskellige opgaver, der skal løses. Der er små fortællinger om mosen, der skal flyves med papirsflyvere, laves krybskyttefløjter og meget mere. Afslutningsvis er der en lille præmie at vinde.

Turen er Museerne i Brønderslev Kommunes markering af Mosens dag. Museerne slutter sæsonen 2013 den 14. september. Men allerede i efterårsferien er der igen aktiviteter på Dorf Møllegård. Vildmosemuseet og Dorf Møllegård lægger igen i år op til julen sidst i november og først i december.

Vel mødt til en spændende Mosens dag!
Museerne i Brønderslev Kommune inviterer til nogle spændende aktivitetsdage på Vildmosemuseet den 24. og 25. august 2013, kl. 10-16.


Så åbner Museerne i Brønderslev Kommune endnu en gang dørene op for nogle spændende Aktivitetsdage på Vildmosemuseet. Oplev sammen med familien de forskellige arbejdende værksteder på det stemningsfulde Vildmosemuseum. 

Det vil bogstavelig talt summe af liv på Vildmosemuseet. Der vil være aktiviteter i Købmandsbutikken, hvor hyggen spredes med duften af den friskmalede kaffe og lyden af kaffemøllen, der snurrer lystigt rundt. I det gamle køkken bages der vafler på støbejernskomfuret og udenfor har vaskekonerne gang i storvasken. Her skal bruges både knofedt og vaskebræt. Hos husflidsfolkene fra Jerslev Husflid vises de nyeste trends inden for husflid. Trædrejeren drejer. Lædersmeden laver tasker og mange andre ting i læder eller hænderne former fine ting i garn og stof. Også Thomas Petersen deltager med sit minilandbrug igen i år. Hans store samling af modeltraktorer og maskiner fascinerer både børn og voksne. Biavlerne fra Skolebigården Vendsyssel fortæller om biernes spændende liv. Der laves lys og bydes på smagsprøver af årets honning. 

Både lørdag og søndag danses der lystigt i gården. Her har publikum mulighed for selv at prøve en svingom. Lørdag vil linedansere vise deres kunnen. Søndag vil Taars og Omegns Folkedanserforening træde dansen, fortælle om deres flotte dragter og invitere til en dans. Søndag bliver der også mulighed for en hyggelig tur i hestevogn.

Museets husorkester De Glade Musikanter underholder, mens man drikker sin kaffe i Jerslev Husflids kaffebod, hvor det er muligt at købe kaffe og kage.

For børn og barnlige sjæle vil der være leg og aktiviteter hele dagen. Hos Spejderne kan man bage pandekager og lave popcorn. Rebslageren mangler altid en hjælpende barnehånd, når der skal slås reb og Museet inviterer børnene med på et spændende løb, hvor der er forskellige opgaver, som skal løses undervejs. Husk børn og unge under 18 år har gratis adgang!

Alle er hjertelig velkommen og vi ses til et par hyggelige dage på Vildmosemuseet!

 


Kornet bølger gyldent på markerne, og det er snart tid til at høste i Try - det sker lørdag d. 17. august!
Kom til en stemningsfuld og hyggelig høstdag i Try og oplev høstfolkene og den hestetrukne selvbinder i aktion lørdag den 17. august kl. 11-16. Høsten nærmer sig, og der er travlhed at spore på gårdene og på maskinstationerne. De store høstmaskiner kører dag og nat for at nå at få høsten i hus, mens vejret er godt.

Skruer vi tiden et par generationer tilbage, var arbejdsbetingelserne de samme som i dag. Det gode vejr skulle udnyttes, og alle mand skulle i marken for at nå at blive færdige med det store høstarbejde.

I Try vil der lørdag den 17. august kl. 11.00-16.00 være lejlighed til at opleve sådan en stemningsfuld og hyggelig høstdag, hvor høsten kommer i hus på gammeldags maner. Der bliver høstet med le og hestetrukket selvbinder. Negene bindes op og sættes i traver. Tærskeværket vil køre, og der tærskes med plejl i gården i Lille Knudsgaard.

Senere bliver der pløjet med heste, og flere arbejdende værksteder vil i løbet af dagen illustrere livet på landet i de ”go’e gamle dage”. 

Museets bygninger vil rumme forskellige aktiviteter, ligesom der kan købes forfriskninger og specialiteter hele eftermiddagen – ikke mindst hos de hyggelige købmænd i museets købmandsbutik. 

Det er Museerne i Brønderslev Kommune, Try Efterskole og Dronninglund Turistforening samt en lang række enkeltpersoner, som gennem de sidste mange måneder har arbejdet intenst på at tilrettelægge aktiviteterne, så der både er gengangere og nye tiltag. Af nyheder kan nævnes, at der vil være masser af legeaktiviteter for børn, rundvisning om høstarbejde og høstskikke, søndagsskole og en dramatisering af kørslen til gården med ”det sidste læs” fra marken sidst på dagen. 

Yderligere oplysninger om arrangementet kan fås ved henvendelse til Museerne i Brønderslev Kommune på tlf.: 98843105.

Duft og smag den danske sommer til syltedag i Dorf søndag den 28. juli kl. 13-17

Oplev duften og stemningen fra en rigtig gammeldags syltedag på Dorf Møllegård i selskab med museets kyndige kogekoner, som viser, hvordan syltetøj og saft blev lavet i lange baner på landet før i tiden. Jordbær, ribs, solbær, hyben, hyldeblomst og andre af årstidens frugter bliver tryllet om til lækkert syltetøj og saft. Det er duften og smagen af dansk sommer! Syltetøjet smager som rigtig hjemmelavet syltetøj skal smage – og noget af det bedste er, at der ingen konserveringsmidler er i det. 

Få tips med hjem til egenproduktionen – og smag en lækker, varm vaffel med det nylavede syltetøj til i museets café. Så fås det ikke bedre!

I stuehuset kan man hilse på de søde og kyndige håndarbejdsdamer, som viser deres fine håndarbejde frem, og går man udenfor, er der mulighed for at gå en dejlig tur omkring møllesøen og prøve naturstien med poster undervejs.

Denne dag er der også lejlighed til at opleve vingerne på Dorf Vindmølle snurre, hvis vejret ellers tillader det. Få en snak med møller Preben Kristensen, se udstillingen i kælderen og oplev kornet blive kværnet mellem møllestenene på kværnloftet. For børnene er der mulighed for at prøve et spændende detektivforløb inde i selve møllen. 
Museerne i Brønderslev Kommune inviterer til en dejlig bagedag på Dorf Møllegård søndag den 14. juli 2013 kl. 13-17.

Så åbner Museerne i Brønderslev Kommune endnu en gang dørene op for en hyggelig bagedag på Dorf Møllegård. Oplev den stemningsfulde møllegård på det smukkeste tidspunkt af året og se den gamle stenovn i brug, når de hyggelige bagere producerer de lækre jødekager i rummet ved siden af. Den gamle, murede bageovn i kælderen under stuehuset er blevet fyret op på alle tidspunkter af døgnet gennem flere dage af museets personale og trofaste frivillige, så den er klar til bagedagen. De lækre jødekager kan nydes til en kop nylavet kaffe i cafeen eller købes med hjem. 

Museet vil i den anledning gerne invitere alle, der kunne tænke sig at hjælpe med fyring eller bagning til at henvende sig til museet. Vi kan altid bruge flere hænder, og vi har det hyggeligt sammen! 

På stuehusets loft vil dukketeaterensemblet opføre H.C. Andersens Fyrtøjet for store og små fra kl. 14.00 og så længe, der er publikum. Alle er hjertelig velkomne. I gården vil der være bål og mulighed for at lave pandekager og popcorn, og trænger man til en tur rundt i den smukke natur omkring møllegården, kan man ad den nyreparerede bro komme op i skovområdet og deltage i et spændende naturløb for hele familien.  

Kl. 15.00 giver Hjallerup Damerne traditionen tro gymnastikopvisning i Dorf Møllegårds have. 
I Dorf vil der denne dag være lejlighed til at se de nye vinger på vindmøllen snurre lystigt, hvis vejret ellers tillader det, se møllestene kværne kornet og se udstillingen om Dorf Vindmølles historie i kælderetagen i møllen. I august begynder istandsættelsen af Dorf Vandmølle for alvor, og museet ser meget frem til at kunne genåbne vandmøllen til sæsonen 2014 med ny og spændende formidling i selve vandmøllen.  
Entré til museet og vindmøllen: 40 kr. 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til museumsleder Anne Dorthe Holm på tlf.: 98843105. 


Sommerskole på Vildmosemuseet med masser af hyggelige aktiviteter
Der er endnu få ledige pladser tilbage til Vildmosemuseets sommerskole for børn fra 8-års alderen og opefter. I uge 27 og 28 – tirsdag, onsdag og torsdag - vil museet summe af aktiviteter – bl.a. byder museet på et madværksted, hvor der tændes op i det gamle støbejernskomfur. Der vil være lejlighed til at lave ting af gamle aviser, og om torsdagen skal der laves mad over bål. 
Aktiviteterne foregår alle på Vildmosemuseet i Brønderslev fra kl. 12-15, og det er gratis at deltage. Af hensyn til planlægningen vil museet gerne bede om tilmelding senest den 1. juli på tlf.: 98824344. Det er også muligt kun at tilmelde sig en enkelt dag. Det maksimale deltagerantal er 12 børn pr. dag.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til natur-og kulturformidler Kirsten Flyvholm på Vildmosemuseet på ovenstående telefonnummer.  


Ny museumsinspektør tiltrådt på Museerne i Brønderslev Kommune
Mandag d. 3. juni dukkede der et nyt ansigt op på Try Museum, der som bekendt hører under Museerne i Brønderslev Kommune. Den nytiltrådte hedder Lykke Olsen, og hun er den nye formidlingsmuseumsinspektør på museerne. 
Lykke er uddannet cand.mag. fra Aarhus Universitet, og hun har tidligere arbejdet i Den Gamle By i Aarhus og Danmarks Industrimuseum i Horsens. Hendes seneste stilling var en ansættelse som museumsinspektør på Glud Museum, som er et frilandsmuseum syd for Horsens. Hendes opgaver bliver i stort omfang de samme, som hun har erfaring med fra Glud Museum dvs. at være ansvarlig for arrangementer og andre aktiviteter, generelt at udbygge formidlingen på de tre museer og samarbejde med Brønderslev Kommune om at formidle kommunens bevaringsværdige huse og kulturmiljøer m.m. Museerne øger i denne periode sin personalestab, og sammen med det nye arbejdstema ser hun frem til i de kommende år at videreudvikle stederne og i endnu højere grad at gøre dem spændende og synlige for borgerne.
Yderligere oplysninger fås hos museumsleder Anne Dorthe Holm eller museumsinspektør Lykke Olsen på tlf.: 98843105

     
Fortid møder nutid - en fotokonkurrence
Som et nyt tiltag inviterer Museerne i Brønderslev Kommune alle til at deltage i en fotokonkurrence i forbindelse med Vildmosemuseets aktivitetsdage den 24. og 25. august.

Konkurrencens tema er ”Nyt og Gammelt i forening”, og billederne skal være fra Brønderslev by eller Store Vildmose for at deltage. Billedet skal binde fortid og nutid sammen. Det kunne være de nyspirede kartofler ved siden af den gamle tørvegrav i Vildmosen, den gamle maskine ved det nybyggede industrihus eller noget helt andet. Kun fantasien sætter grænser!

Konkurrencen løber fra den 15. juni og indtil den 9. august, og de bedste billeder udvælges af repræsentanter for de tre foreninger, der arrangerer aktivitetsdagene på Vildmosemuseet. Det drejer sig om Museumsforeningen for Vildmosemuseet, Jerslev Husflid og Vendsyssel Biavlerforening. 

Det bedste billede præmieres med 500 kr. 2. præmien er bogen Livet i store vildmose, og 3. præmien er to biografbilletter til BAS-Bio. Billederne skal afleveres til Vildmosemuseet på USB (museet kan ikke tage ansvar for USB) eller på mail mose@bkmuseer.dk. Se desuden reglerne for konkurrencen på hjemmesiden www.vildmosemuseet.dk - se under nyheder. Reglerne kan også findes på Museerne i Brønderslev Kommunes Facebookside.


Billederne fra konkurrencen bliver vist frem på Vildmosemuseets aktivitetsdage, der i år som sagt er den 24. og 25. august. Her inviteres til et par hyggelige dage med masser af aktiviteter for både børn og voksne. Programmet for aktivitetsdagene bliver løbende opdateret på museets nye hjemmeside www.bkmuseer.dk  


Yderligere oplysninger fås på Vildmosemuseet tlf. 98 82 43 44.