Foredrag om vragdykning

Lokkede kystboerne virkelig skibene ind til forlis og stjal al godset?

 

Ja, det kan man få mere at vide om, når museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum Jan Hammer Larsen onsdag den 15. marts kl. 19.00 holder foredrag på Vildmosemuseet i Brønderslev. Jan Hammer Larsen er marinearkæolog og har set mange af de vrag, som i tidens løb sank ned på bunden af havet ved Vendsyssels kyster.

 

Om foredraget siger Jan Hammer Larsen: ”Vendsyssels kyst har gennem tiden virket som en magnet på de søfarende. Det vidner mange forskellige skibsvrag på havbunden langs kysten os om. Strandinger med forlis til følge har op til 1900-årene været en næsten daglig begivenhed. Ofte er et stykke fremmed dagligdag endt på havbunden ved Vendsyssel i et inferno af vind og vand -når skibene, ofte tilfældigt, blev fanget i en nordvestenstorm og ikke var i stand til at
manøvrere væk fra vestkysten.

Det var ikke uvelkomment for kystboerne, når det skete. Langs de ofte træløse kyster kunne bjergninger og indsamling af vragrester være et væsentligt supplement til en beskeden indtægt for kystboerne.
Før Danmark fik en egentlig infrastruktur over land, var alle kontakter mellem Vendelboerne og fremmede over havet. Udover at være et fortrinligt spisekammer er havet en enorm færdselsåre, som skaber forbindelse til stort set alle egne i verden. Hvis nordjyden kunne
bygge en båd, sætte den i vandet og sejle den – så var og er der direkte kontakt
mellem Nordjylland og Påskeøen.

Hele Vesteuropas kystlinje fra Gibraltar til Nordnorge brydes kun et sted – nemlig af Skagerrak. Her skal al skibstrafik forbi Vendsyssel for at komme til det Baltiske område, Sverige, Polen, Tyskland samt de danske havne. Derfor har der været en enorm lokal, regional, national og
international skibstrafik omkring Vendsyssel, både rundt om Skagen, men også på Limfjorden. Vendsyssel kan ses som et filter, hvor dele af 8000 års søfartshistorie er blevet hængende.”

Foredraget belyser nogle af de mange spændende strandinger og forlis, der er sket på den nordjyske kyst - og despændende historier, der knytter sig til disse forlis.

 

Billetter à 50 kr. kan købes i døren. Medlemmer af de to museumsforeninger har gratis adgang.

Museets frivillige sælger kaffe og kage

 

 
 
 Tilbage